Opleiding Filosoferen met Kinderen en Jongeren – Antwerpen 2019 – 2020

Training in Dutch.

WAT IS FILOSOFEREN MET KINDEREN EN JONGEREN?

Kan een robot denken? Krijgt een groter kind ook een groter stuk taart? Bestaat ‘niets’? Kan je stilte horen? Is een nep tulp een echte nep tulp? Mogen volwassenen liegen? Kinderen stellen vragen en zijn nieuwsgierig naar de wereld. Vind je het boeiend om met hen in gesprek te gaan en hen écht te laten denken? Dan ga je Filosoferen met Kinderen en Jongeren (FMKJ)!

FMKJ is gericht op het verbeteren van diverse denkvaardigheden en op het constructief samen nadenken over een filosofisch probleem in een ‘groeiende gemeenschap van onderzoek’. Tijdens een filosofisch gesprek is het doel om inzicht te krijgen in een gekozen probleem. Door samen zorgvuldig na te denken, ideeën kritisch te analyseren en argumenten te (onder)zoeken.

Maar hoe ‘dirigeer’ je het gesprek? Hoe leid je de deelnemers op een subtiele manier tot het voeren van een echt filosofisch gesprek met diepgang, spanning én lichtheid? Hoe zorg je ervoor dat de kinderen en jongeren hun denkvaardigheden optimaal gebruiken, zonder dat je het denken van hen overneemt? Hoe krijg je voldoende beweging en variatie in het gesprek? Hoe zorg je ervoor dat dit niet het zoveelste kringgesprek wordt?DSC00961

DE OPLEIDING IN 3 DELEN

We gaan aan de slag tijdens 10 weekendsessies en 2 aparte zaterdagen. De volledige opleiding ‘Filosoferen met kinderen en jongeren’ wordt in Vlaanderen aangeboden in 3 delen. Deel 3 kan enkel succesvol worden afgerond als deel 1 en 2 met succes werden afgerond. Deel 1 en 2 zijn mogelijk los van elkaar te volgen.

Tijdens de opleiding leren zeer ervaren docenten uit Vlaanderen en Nederland je hoe je een gesprek kunt begeleiden en krijg je veel ruimte om te oefenen. Je kan rekenen op constructieve feedback, bovenop theoretische achtergrondinformatie over filosoferen met kinderen en jongeren en interessante tips en tricks.

DEEL 1 BASISNIVEAU  –  5 weekends

Een stevige introductie in FMKJ. Je oefent je eigen filosofisch denken, leert basisvaardigheden en –houding aan, je leert stimuli gebruiken en ontwikkelt vragen. Gastdocenten passeren de revue om je te laten kennismaken met verschillen in stijl en aanpak. Je geeft minimum 10 praktijklessen waarover je ook reflecteert. Aan het einde van deze reeks heb je een goed beeld van wat FMKJ is.

DEEL 2 FILOSOFISCH KOMPAS  –  2  zaterdagen

Een korte cursus van 2 zaterdagen als inleiding op de systematiek van de filosofie. Verplicht te volgen indien je geen bachelor filosofie hebt voltooid. Je krijgt zicht op de verschillende deelgebieden van de filosofie en de filosofische problemen en posities die daartoe behoren. Door video-analyses van gesprekken leer je de opgedane kennis toe te passen. De cursus Filosofisch Kompas staat open voor iedere filosofische gespreksleider die enige kennis van de filosofie wil opdoen.

DEEL 3 STARTBEKWAAM NIVEAU  –  5 weekends

Je oefent verder op  het ontwikkelen van je vaardigheden om een filosofisch gesprek te kunnen leiden. Kan je ondertussen filosofisch interessante bijdragen herkennen? Kan je als gespreksleider verdieping aanbrengen in het gesprek? Hiermee ga je aan de slag. Voldoende oefenmateriaal wordt aangereikt om ook de filosofische denkvaardigheden van kinderen en jongeren te laten ontwikkelen. Je wordt meegenomen op verrassende locaties waar je inspirerende opdrachten tot een goed einde brengt en krijgt opnieuw een pak inspiratie van verschillende gastdocenten. Je geeft opnieuw minimum 10 DSC00951praktijklessen waarover je reflecteert. Na succesvolle afronding  van deel 3 ben je in staat zelfstandig filosofische gesprekken te voeren met kinderen en jongeren.

Deze opleiding leidt niet op tot trainer van anderen in het filosoferen met kinderen en jongeren. Daarvoor is veel ervaring en verdere verbreding en verdieping nodig via intervisie voor filosofische gespreksleiders, regionale en (inter)nationale netwerking, uitwisseling en vorming.

STUDIEBELASTING

Het urenplaatje voor de opleiding FMKJ per deel (1 & 3) ziet er globaal als volgt uit:

·        40 uur contacttijd (lessen en begeleiding)

·        20 uur voorbereiding en reflectie gesprekken met kinderen/jongeren

·        10 uur gesprekken met kinderen/jongeren

·        30 uur zelfstudie (verwerking, lezen, enz.)

Totaal 100 studiebelastinguren per deel.
Filosofisch Kompas zal ongeveer 50 uur kosten.
Reken voor de totale opleiding (delen 1, 2 en 3) op 250 tot 300 uur tijdinvestering.

AFRONDING & CERTIFICATEN

De opleiding werkt met een portfolio voor de afronding van delen 1 en 3. In het portfolio verzamelen de deelnemers diverse onderdelen die zij voor de opleiding gedaan hebben (inclusief Filosofisch Kompas).

·        Deel 1 leidt tot het certificaat Basisniveau Filosoferen met Kinderen en Jongeren.

·        Deel 3 leidt tot het certificaat Startbekwaamniveau Filosoferen met Kinderen en Jongeren.

DOCENTEN

Hoofddocenten

Lies Pycke is coördinator en docent van de beroepsopleiding Filosoferen met Kinderen en Jongeren van de ISVW en lector filosofie aan de Artesis Hogeschool Antwerpen. Als pedagogisch trainer en adviseur schrijft ze lesmateriaal en boeken, coacht ze leerkrachten in filosoferen met kinderen, en helpt ze bij het kritisch en creatief denken.

Ieva Rocena is coördinator en docent van deze opleiding. Ieva werkt als filosoof aan de Hogeschool Rotterdam. Daarnaast is ze als consultant verbonden aan EPIC International Consultants en lid van SOPHIA: The European Foundation for the Advancement of doing Philosophy with Children. Ze studeerde filosofie en Management of Education aan de Universiteit van Letland, en specialiseerde zich in filosoferen met kinderen aan IAPC, Montclair State University, VS.

Ed Weijers is 25 jaar betrokken geweest bij het Centrum Kinderfilosofie Nederland (als bestuurslid en coördinator), en is erelid van het dagelijks bestuur van SOPHIA, de Europese stichting voor de bevordering van het filosoferen met kinderen. Weijers heeft filosofie gestuurd in Leiden, volgde de lerarenopleiding in Utrecht, en filosofeert met individuen en uiteenlopende groepen in binnen- en buitenland voor EPIC International. Gespecialiseerd in de Catherine McCall CoPI-methode en Critical Thinking methode. Geeft trainingen, workshops en voordrachten gericht op, naast Filosoferen met Kinderen en Jongeren, het verbeteren van het denken en Bildung.

Gastdocenten

Sven Gellens is filosoof en promoveert aan de UGent rond Nietzsche, Merleau-Ponty en themata in 19e-eeuwse en hedendaagse biologische en culturele evolutie. Vanuit Filowijs (http://www.filowijs.be) geeft hij opleidingen in filosoferen met kinderen, jongeren en volwassenen en vakdidactiek filosofie. Hij werkte jarenlang als leerkracht secundair onderwijs, lector en onderzoeker in diverse lerarenopleidingen. Momenteel werkt hij als projectmanager rond actief burgerschap en aanvangsbegeleiding voor startende leerkachten voor de pedagogische begeleidingsdienst van het GO!

Papatya Dalkiran is master in de moraalwetenschappen en is verbonden aan de lerarenopleidingen van UGent en HoGent. Ze geeft er oa. vakdidactiek wijsbegeerte en moraalwetenschappen, begeleidt stages en bachelorproeven en geeft les in het postgraduaat niet-confessionele zedenleer voor het lager onderwijs. Vanuit Filowijs begeleidt ze filosofische gesprekken met kinderen, jongeren en volwassenen en geeft ze opleidingsworkshops in filosoferen en gespreks- en onderwijstechnieken.

Kristof van Rossem is Master in de godsdienstwetenschappen en de filosofie. Hij studeerde in Leuven (KUL), Amsterdam (UvA) en Uppsala (UU). Als zelfstandige begeleidt hij coachings- en beleidstrajecten en allerlei opleidingen in dialoog en reflectie voor organisaties uit verschillende sectoren. Hij is gespecialiseerd in de socratische gespreksvoering en verzorgt samen met Hans Bolten een jaarlijkse opleiding tot socratisch gespreksbegeleider Hij is lector aan de Specifieke Lerarenopleiding Maatschappijwetenschappen en Filosofie van de KULeuven en docent filosofie en (beroeps)ethiek aan de Odisee Hogeschool Brussel.

Pieter Mostert heeft filosofie gestudeerd en is gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Pieter is een specialist in het aangenaam, vruchtbaar en duurzaam maken van gesprekken, onder omstandigheden die moeilijk kunnen zijn (bijvoorbeeld in een conflict of een geschil) of ongewoon (bijvoorbeeld in de keuken of in de trein). Aandachtsgebieden: leergesprekken – niet-gewelddadige communicatie – socratische dialoog – filosoferen met kinderen. Sinds 2013 woont Pieter in Zuid-Afrika waar hij verschillende types leergesprekken faciliteert, van thuisonderwijs tot lerarenopleiding.

Praktisch & concreet

De opleiding bestaat organisatorisch uit 10 weekenden bestaand uit vrijdagavond en aansluitend de zaterdag. Plus 2 extra zaterdagen voor de cursus Filosofisch Kompas. De opleiding wordt georganiseerd en verzorgd door EPIC international.

Tijden

Vrijdagavond van 18.30 tot 21.30 (inclusief pauze).
Zaterdag van 09.30 – 16.30 (inclusief lunchpauze).

Data 2019-2020

 • 1e weekend FmKJ: Vr 20 – za 21 sept
 • 2e weekend FmKJ: Vr 11– za 12okt
 • 3e weekend FmKJ: Vr 15– za 16nov
 • 1e zaterdag Filosofisch Kompas: 30 nov
 • 4e weekend FmKJ: Vr 6 – za 7 dec
 • 5e weekend FmKJ: Vr 17 – za 18 jan
 • 2e zaterdag Filosofisch Kompas: 25 jan
 • 6e weekend FmKJ: Vr 14 – za 15 feb
 • 7e weekend FmKJ: Vr 20– za 21mrt
 • 8e weekend FmKJ: Vr 17– za 18 apr
 • 9e weekend FmKJ: Vr 22 – za 23mei
 • 10e weekend FmKJ: Vr 12 – za 13 juni

Waar

In de gemeenschappelijk ruimte van De Haringrokerij, Kronenburgstraat 34, 2000 Antwerpen (dicht bij de Vlaamse Kaai, waar je kan parkeren).

Toelatingsvoorwaarden

De opleiding  Filosoferen met Kinderen en Jongeren is bedoeld voor iedereen die met kinderen en jongeren  van 4 tot 18 jaar werkt of dat van plan is te gaan doen. Wees dus welkom, of  je nu leraar, dramadocent, kunsteducatie medewerker of jongerenwerker bent. We vragen wel een grote bereidheid om te leren filosofisch te denken, veel te oefenen, te reflecteren en feedback te geven en te ontvangen.

Naast motivatie is minimaal een bachelorsdiploma een voorwaarde. Indien je geen bachelor filosofie hebt voltooid, is deelname aan het Filosofisch Kompas (deel 2) verplicht.

Kosten

Deel 1, Basisniveau kost los € 750.

Deel 2, Filosofisch Kompas kost los € 200 (exclusief boeken)

Deel 3, Startbekwaamniveau kost los € 750

Deelnemers die zich voor alle drie de delen ineens inschrijven krijgen € 250 korting en betalen dus € 1450 (in plaats van € 1700).
Deelnemers met een (minimaal) bachelor filosofie betalen voor deel 1 en deel 3 samen € 1300 (in plaats van € 1500).

Inschrijven & volgorde van plaatsing

Deelnemers die zich inschrijven voor de gehele opleiding (drie delen) krijgen de voorkeur. Daarna inschrijving op basis van tijdstip van aanmelding. We werken met een groep van maximaal 16 deelnemers.

Inschrijven kan via deze knop

Meer informatie / contact

Mail of bel met:

Ed Weijers: edweijers@epic-international.org , +31 6 13 55 33 49, of met
Lies Pycke: lies.pycke@telenet.be , +32 4 76 56 91 69

REACTIES VAN DEELNEMERS

“Ik sta helemaal anders voor de klas. De opleiding gaf me nieuwe inspiratie.”

“Hoe zet ik mijn leerlingen aan het denken? Denken ze helder, kunnen ze argumenten formuleren en elkaar ondersteunen in hun zoektocht? Tijdens deze opleiding kreeg ik een dieper inzicht in deze vraagstukken. Er werd veel materiaal aangereikt om er zelf mee aan de slag te gaan.”

“FMKJ opende voor mij een wereld van nieuwe mogelijkheden! Wat een rijkdom aan speelse vormen, diepe vragen, inspirerende gesprekken en verrassende inzichten.”

“De weekends leerden me niet alleen hoe ik kinderen kan laten nadenken, maar ook hoe ik zelf in het leven sta. Door met kinderen te filosoferen, kreeg ik de kans opnieuw nieuwsgierig te worden naar de wereld rondom mij. In alles zit een filosofische dimensie en ik ben dankbaar dat ik die opnieuw van onder het stof heb kunnen halen.”

“Oefenen, oefenen, oefenen…maar ook veel lachen en genieten! De ervaren en enthousiaste docenten wisten precies waar we als groep nood aan hadden, maar daagden ons heel regelmatig uit onze eigen grenzen te verleggen. Ook de gastdocenten waren een meerwaarde, door de verscheidenheid aan invalshoeken, voorbeelden en accenten. Inspirerend!”

Bekijk ook de video met ervaringen van deelnemers.DSC02793

 

Advertisement
%d bloggers like this: