Bio Ed Weijers

(Dutch) Ed Weijers studeerde wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit Leiden (drs. 1989) en studeerde af op een scriptie over Heidegger. Behaalde de eerstegraads lerarenbevoegdheid aan de Universiteit Utrecht (1990). Werkte tien jaar als docent levensbeschouwelijk onderwijs / filosoferen met kinderen aan de pabo Hogeschool Alkmaar.

Kwam in het management van het hoger beroepsonderwijs terecht en was een aantal jaren secretaris College van Bestuur van verschillende onderwijsorganisaties. Heeft daarna zes jaar als senior adviseur gewerkt voor diverse opdrachtgevers uit de onderwijssector.

Ed is sinds 1991 betrokken bij het Centrum Kinderfilosofie Nederland (CKN). Van 2006 tot 2013 was hij voorzitter en is sinds 2013 coördinator van deze landelijke netwerkorganisatie voor filosoferen met kinderen en jongeren. Was als penningmeester van 2005-2015 lid van het dagelijks bestuur van SOPHIA, de Europese stichting voor bevordering van filosoferen met kinderen.

Ed heeft in 2010 het initiatief genomen een gedegen beroepsopleiding Filosoferen met Kinderen en Jongeren op te zetten. De ‘FMKJ beroepsopleiding’ is in september 2011 gestart op de Internationale School Voor Wijsbegeerte (ISVW). In september 2015 is een vergelijkbare opleiding gestart aan de Universiteit van Antwerpen.

 

 

Advertisement
%d bloggers like this: